Vad är Alkoholism?

Att bli beroende av alkohol är vanligt, speciellt när alkoholen får bli en central roll i livet. Att dricka alkohol kan leda till ett beroende och det kan bli svårt att sluta dricka. Ofta sker det på bekostnad av något annat.

bild på alkoholism
Alkoholism Behandling Symtom & tecken

Är alkoholism en sjukdom?

Alkoholism, eller alkoholberoende räknas som en sjukdom av WHO. Detta beror på att man rent fysiskt kan se förändringar i hjärnan hos de som utvecklat alkoholism. Ingen väljer alltså att bli alkoholist, utan det är något som utvecklas under en längre tid. Hur snabbt man utvecklar sjukdomen beror på hur ens liv ser ut, vilka gener man har och hur mycket och ofta man dricker. Har man en gång utvecklat sjukdomen är den sedan kronisk, dvs, att man aldrig kommer bli av med den, oavsett behandling. 

Förändringar i Amygdala hos alkoholberoende

I forskningsstudier kan man se att båda råttor och människor som väljer alkohol före socialt umgänge har en störning i kommunikationen mellan nervcellerna i amygdala, den del av hjärnan som är viktig för motivation och känslor. Upptäckter som dessa, gör att man på sikt kommer kunna förstå sig på beroendet bättre och även kunna bota sjukdomen i framtiden.

Hur många är beroende?

Alkoholism är otroligt vanligt och så många som 15-20 procent av alla som dricker alkohol kommer utveckla ett beroende. Sjukdomen finns i alla klasser i samhället och kan döljas under flera år innan det kommer upp till ytan. Det finns heller inga stora skillnader beroende på kön eller vilken yrkesgrupp man tillhör.

Just nu minskar alkoholdrickandet i Sverige, men trots det verkar inte alkoholismen minska. Det kan ha att göra med att de som dricker alkohol, dricker mer än tidigare. Enligt undersökningen ”Vanor och konsekvenser” från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) år 2021 beräknas cirka 4 procent av den vuxna befolkningen i Sverige, motsvarande ungefär 300 000 individer, lida av alkoholberoende.

När går alkoholdrickandet över till ett riskbeteende?

Strax under 8 av 10 vuxna dricker alkohol i Sverige. 84 procent av dessa dricker med måtta, medans 16 procent beräknas ha ett riskbeteende. Med det menas att man dricker så ofta och så pass stora mängder att man riskerar att skadas psykiskt, fysiskt och påverka sitt och sin omgivnings sociala liv.

Enligt initiativet IQ har man ett riskbruk om man som man dricker mer än 14 standardglas per vecka eller om man som kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka (där ett standardglas är 12 gram alkohol).

Ett riskbruk innebär också om man regelbundet dricker mer än 5 standardglas per tillfälle som man, eller om man dricker mer än 4 standardglas per tillfälle som kvinna.

Så snabbt kan man bli beroende

Ett alkoholberoende tar tid att utveckla, men kan ändå gå relativt fort. Det är fullt möjligt att utveckla ett kroniskt beroende på mindre än ett år. Kvinnor och unga personer utvecklar alkoholberoende snabbare än män och vuxna. 

Hur snabbt man som individ kommer att utveckla ett alkoholberoende går inte att svara på idag, men beror troligtvis till största del på vilka gener man har. 

Symtom och tecken på alkoholberoende

Har man blivit beroende av alkohol kan man ofta känna igen sig i några, eller de flesta av påståendena nedan:

  • Man känner ett starkt sug efter alkohol.
  • När man väl börjat dricka har man svårt att sluta.
  • Man blir sugen på alkohol när man tänker på det eller ser det.
  • Man dricker ofta mer än vad man först tänkt.
  • Man har försökt sluta dricka, eller dricka mindre utan att lyckas.
  • Man har försökt sluta dricka, eller dricka mindre utan att lyckas.
  • Man får minnesluckor.Man dricker alkohol som en återställare.
  • Man får abstinens och mår dåligt när man inte dricker alkohol. Exempel på abstinens kan vara ångest, darrningar,illamående, sömnsvårigheter, hjärtklappning, oro.
  • Man behöver större mängd alkohol för att uppnå samma rus eller effekt.

Vad händer med kroppen på kort sikt?

Alkohol är en av de största orsakerna till ohälsa i Sverige. På kort sikt ökar alkoholen risken för olika typer av våldsbrott, men kan även ge alkoholförgiftning och fysiska skador. Alla organ påverkas av alkohol och var femte person som söker akutvård är alkoholpåverkad. En tredjedel av alla som dör i trafiken och varannan som dör på sjön är alkoholpåverkade.

Vad händer med kroppen på längre sikt?

Enligt WHO orsakar alkohol mer än 60 vanliga sjukdomar, allt från cancer till depression och fettlever. Alkoholister har mycket högre dödsrisk än övriga befolkningen på ungefär tre till tio gånger. Detta beror främst på alkoholpsykos, skrumplever, bukspottkörtelinflammation och alkoholförgiftning. Även cancer och självmord är betydligt vanligare hos de som dricker alkohol ofta.

Alkohol har en stor påverkan på samhället

Alkoholmissbruk kostar samhället 103 miljarder kronor varje år. Inom psykiatrin har hälften av patienterna alkoholproblem och många som är alkoholberoende förlorar sina jobb och hem på grund av sitt beroende.

Vartannat misshandelsfall är orsakat av alkohol och en fjärdedel av pengarna inom rättsväsendet (kriminalvård, åklagare, polis och domstol) går till alkoholrelaterad brottslighet.

Alkoholism – familj och vänner

Förutom psykiska och fysiska skador sätter även alkoholen sina spår i äktenskap och i våra förhållanden med våra barn och nära vänner. I Sverige är det många som växer upp, eller har vuxit upp med en eller två föräldrar som är alkoholiserade. Detta sätter sina spår och är något de närstående måste bära med sig under resten av sina liv.

Hur många är alkoholister i sverige

Enligt undersökningen ”Vanor och konsekvenser” genomförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2021 beräknas cirka 4 procent av Sveriges vuxna befolkning, motsvarande cirka 300 000 individer, lida av alkoholberoende. Denna siffra är baserad på deras undersökningsresultat.

Hur många dör av alkohol varje år

Enligt alkoholindex orsakades 2 100 dödsfall av alkoholdiagnoser under 2021 i Sverige. Detta motsvarar 20 dödsfall per 100 000 invånare som är 15 år och äldre. [Källa: Alkoholindex]