Behandling

Alkoholberoende behandlas vanligtvis med en kombination av olika typer av behandlingar. Till exempel kan KBT, eller andra typer av terapier kombineras med olika läkemedel, som antidepressiva eller antabus (som gör att man mår mycket dåligt om man dricker alkohol). Det går idag inte att bota alkoholism, så man behöver därför helt avstå från alkoholen.

behandling av alkoholism

Behandling av alkoholism

Alkoholberoende behandlas vanligtvis med en kombination av olika typer av behandlingar. Till exempel kan KBT, eller andra typer av terapier kombineras med olika läkemedel, som antidepressiva eller antabus (som gör att man mår mycket dåligt om man dricker alkohol). Det går idag inte att bota alkoholism, så man behöver därför helt avstå från alkoholen.

Det finns många föreningar och institut där man kan få hjälp med sitt beroende. Den mest kända är AA, eller anonyma alkoholister, som fungerar som en stödgrupp. Vet man inte var man ska vända sig går det även bra att kontakta sin vanliga vårdcentral.

Här är de vanligaste behandlingarna av alkoholproblem

  • Självhjälpsprogram – ett schema att följa under 10 veckor som hjälper dig att kartlägga, motivera och hantera din alkoholkonsumtion.
  • Telefonrådgivning – Anonyma samtal till alkohollinjen där du snabbt får råd och stöd i en utsatt situation.
  • Motivationsbehandling – erbjuds på beroendemottagningar. Tillsammans med en behandlare lägger ni en plan för hur du ska motivera dig ur din alkoholproblematik.
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) – En behandlare hjälper dig att sätta en strategi för att hantera alkoholen på lång sikt, hantera bakslag och varför du dricker för mycket. KBT är en specialistbehandling som finns hos psykiatri och beroendevård.
  • Tolvstegsbehandling – 12 åtgärder som ska hjälpa dig förändra din livssituation och sluta helt med alkoholen. Behandlingen sträcker sig upp till 12 veckor. Socialstyrelsen i din kommun hjälper dig med behandlingen.
  • Gruppstöd – Benämns vanligtvis som Anonyma alkoholister (AA). Möten sker via telefon och/eller fysiskt, flera gånger i veckan. Målsättningen är att du ska bli helt nykter.
  • Läkemedel – Gör att du mår fysiskt dåligt av alkohol, suget efter alkohol blir mindre och den positiva känslan försvinner.
  • Behandlingshem – Miljöombyte kan hjälpa dig att fokusera på att bli nykter. På behandlingshemmet används ofta ett 12-stegsprogram. Första fem veckorna bor du på hemmet därefter ska du klara av resterande period från ditt eget hem.

Självhjälpsprogram

Det finns flera självhjälpsprogram på nätet som du kan använda för att ändra dina alkoholvanor. DE ger rådgivning och möjlighet att registrera ditt drickande. Ett exempel är Alkoholhjälpen, där kan du anonymt få KBT-behandling och delta i gemensamma forum. Beroendecentrum erbjuder självhjälpsprogram men du är inte anonym. Din behandlare har samma tystnadsplikt som inom övrig vård.

Telefonrådgivning

Ibland är ett samtal det enda som behövs. På Alkohollinjen kan du få rådgivning över telefon och helt anonymt.

Motivationshöjande behandling

Är du missnöjd med dina alkoholvanor men osäker på hur du ska gå tillväga, kan motivationshöjande behandling vara till hjälp. Behandlingen kan hjälpa dig att fatta beslut om förändring och involverar samtal med en behandlare som går igenom hur ditt drickande påverkar ditt liv. Behandlaren ger inte dig råd om vad du ska göra, utan hjälper dig att själv komma fram till hur du vill ha det istället.

Kognitiv beteendeterapi( KBT)

KBT är en terapiform där du lär dig att hantera svåra situationer genom att arbeta med dina tankar och beteendemönster. Behandlingen börjar vanligtvis med samtal där du berättar om din situation och de svårigheter relaterade till ditt drickande. Sedan sätter du och behandlaren upp mål för behandlingen och arbetar tillsammans för att hitta strategier som hjälper dig att hantera dina alkoholproblem. KBT-behandling kan erbjudas individuellt eller i grupp.

Tolvstegsbehandling

Tolvstegsbehandling består av tolv åtgärder som kan hjälpa dig att förändra ditt liv och leva nyktert. Det uppmuntras att delta i Anonyma Alkoholister (AA) under behandlingen. Behandlingen skräddarsys efter dina individuella behov och involverar vanligtvis gruppterapi, enskilda samtal och eget arbete under handledning. Tolvstegsbehandling kan erbjudas antingen på ett behandlingshem eller i din vanliga miljö.

Självhjälpsgrupper

Självhjälpsgrupper erbjuder stöd genom samtal med andra som har blivit nyktra. Dessa grupper fungerar som kamratstöd och saknar professionell behandling. Självhjälpsgrupper finns i de flesta kommuner och anordnar möten med olika teman, som möten för specifika kön eller åldersgrupper. Det finns även telefonrådgivning tillgänglig. Det strävas ofta efter fullständig nykterhet i självhjälpsgrupperna, och de samarbetar ofta med läkare, behandlingshem och socialtjänsten.

Behandling med läkemedel

Det finns olika läkemedel som kan underlätta förändring av alkoholvanor. Dessa läkemedel kan göra att du mår dåligt av att dricka, minska suget efter alkohol eller göra alkoholruset mindre positivt. Det är viktigt att kontakta en läkare på vårdcentralen, företagshälsovården, behandlingshem eller beroendemottagning för att få receptbelagda läkemedel.

Behandlingshem

Behandlingshem kan erbjuda en miljö där du kan fokusera helt på att bli nykter. Vanligtvis erbjuder behandlingshem tolvstegsbehandling och grundbehandlingen varar i cirka fem veckor. Efter grundbehandlingen fortsätter behandlingen vanligtvis i din vanliga miljö och uppföljningar kan erbjudas under det kommande året.