Behandling

Alkoholberoende behandlas vanligtvis med en kombination av olika typer av behandlingar. Till exempel kan KBT, eller andra typer av terapier kombineras med olika läkemedel, som antidepressiva eller antabus (som gör att man mår mycket dåligt om man dricker alkohol). Det går idag inte att bota alkoholism, så man behöver därför helt avstå från alkoholen.

behandling av alkoholism

Behandling av alkoholism

Alkoholberoende behandlas vanligtvis med en kombination av olika typer av behandlingar. Till exempel kan KBT, eller andra typer av terapier kombineras med olika läkemedel, som antidepressiva eller antabus (som gör att man mår mycket dåligt om man dricker alkohol). Det går idag inte att bota alkoholism, så man behöver därför helt avstå från alkoholen.

Det finns många föreningar och institut där man kan få hjälp med sitt beroende. Den mest kända är AA, eller anonyma alkoholister, som fungerar som en stödgrupp. Vet man inte var man ska vända sig går det även bra att kontakta sin vanliga vårdcentral.

Här är de vanligaste behandlingarna av alkoholproblem

  • Självhjälpsprogram – ett schema att följa under 10 veckor som hjälper dig att kartlägga, motivera och hantera din alkoholkonsumtion.
  • Telefonrådgivning – Anonyma samtal till alkohollinjen där du snabbt får råd och stöd i en utsatt situation.
  • Motivationsbehandling – erbjuds på beroendemottagningar. Tillsammans med en behandlare lägger ni en plan för hur du ska motivera dig ur din alkoholproblematik.
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) – En behandlare hjälper dig att sätta en strategi för att hantera alkoholen på lång sikt, hantera bakslag och varför du dricker för mycket. KBT är en specialistbehandling som finns hos psykiatri och beroendevård.
  • Tolvstegsbehandling – 12 åtgärder som ska hjälpa dig förändra din livssituation och sluta helt med alkoholen. Behandlingen sträcker sig upp till 12 veckor. Socialstyrelsen i din kommun hjälper dig med behandlingen.
  • Gruppstöd – Benämns vanligtvis som Anonyma alkoholister (AA). Möten sker via telefon och/eller fysiskt, flera gånger i veckan. Målsättningen är att du ska bli helt nykter.
  • Läkemedel – Gör att du mår fysiskt dåligt av alkohol, suget efter alkohol blir mindre och den positiva känslan försvinner.
  • Behandlingshem – Miljöombyte kan hjälpa dig att fokusera på att bli nykter. På behandlingshemmet används ofta ett 12-stegsprogram. Första fem veckorna bor du på hemmet därefter ska du klara av resterande period från ditt eget hem.