Fettlever

fettlever av alkohol

Vad är en lever?

Levern är kroppens största körtel och behövs för att matsmältningen ska fungera. Den producerar ämnen som kolesterol och galla. Den lagrar fett, vitaminer, järn och socker. Levern renar och lagrar vårt blod.

I det här sammanhanget är leverns viktigaste syfte att ta hand om gifter som kommit in i kroppen.

Fettlever Icke-alkoholrelaterad

Fettlever innebär att mer än fem procent av levern består av fett och är en av vårt lands vanligaste leversjukdomar. Största anledningen till att så många drabbas av fettlever är på grund av fetma, diabetes, ålder, kön och insulinresistens.

Fettlever på grund av alkohol

Fettlever kan också orsakas av alkoholkonsumtion. I Finland är ca 25% av de som drabbas av fettlever på grund av alkoholkonsumtion. Alkohol orsakar 50-60% av Sveriges diagnostiserade leversjukdomar.

För att utveckla leverskador måste män konsumera mellan 40-80 gram alkohol per dag, för kvinnor mer än 20 gram. Mängden alkohol som krävs är beräknad utan att räkna in riskfaktorer som till exempel fetma, diabetes, ålder, kön och insulinresistens.

Vid långvarig överkonsumtion av alkohol utvecklar 90-100% fettlever, 10-35% alkoholhepatit och 15-30% levercirrhos.

Så mycket alkohol innehåller en öl

  • En mellanöl, 270 ml, 4% innehåller 8.5 gram alkohol.

Symtomen varierar kraftigt

Vissa patienter som fått leverskador är helt symtomfria, andra blir svårt sjuka. Enbart en fettlever orsakar inga kännbara symtom. Först när levern förstorats blir den kännbar och kan ge en känsla av tryck till höger i övre buken eller i höger flank.

Här är symtom på leverskador

  • Trötthet och minskad aptit
  • Gulsot (gulfärgad i hud eller ögonvita)
  • Viktnedgång och sjukdomskänsla
  • Vätska i buken och blodiga kräkningar

Levervärde och blodprov

Ett blodprov kan snabbt ge en indikation på hur levern mår. I labbet analyseras ASAT och ALAT-kvoten. Hög ASAT/ALAT-kvot kan tyda på att orsaken är en alkoholinducerad leversjukdom.