Kvinnlig alkoholism

Idag är runt 300 000 svenskar alkoholberoende. Majoriteten är män trots att det går fortare för kvinnor att bli beroende, runt hälften så lång tid.

kvinna som uppvisar symtom på alkholism

Kvinnlig alkoholism symtom

Kvinnlig alkoholism kan komma snabbare än hos män eftersom kvinnor har kortare tidsrymd och lättare fastnar i ett beroende. Att testa alkohol första gången sker inte helt ovanligt i tonåren och därmed riskerar kvinnan att fasta i ett livslångt alkoholberoende.

Kvinnor döljer sitt beroende i högre utsträckning än män. Att söka läkarvård är inte ovanligt men sällan på grund av alkoholproblemet. Istället uppstår en rad andra problem som kretsar runt följande,

  • Skam
  • Psykiska problem
  • Självmordsförsök

Fysiska och psykologiska tecken

Fysiska tecken kan inkludera skakningar, sömnproblem och minnesförlust. På det psykologiska planet kan kvinnlig alkoholism leda till depression, ångest och känslor av skam.

Sociala konsekvenser

Socialt kan kvinnlig alkoholism leda till problem på jobbet, i relationer och i familjelivet. Det är viktigt att komma ihåg att dessa symtom kan variera från person till person.

Kvinnlig alkoholism i Sverige

Enligt statistik är omkring tre procent av kvinnorna i Sverige alkoholister. Det är en siffra som kanske inte verkar så hög vid första anblicken, men det motsvarar hundratusentals kvinnor som kämpar med denna sjukdom.

Kvinnor och alkohol

Kvinnor och alkohol har en komplex relation. Forskning visar att kvinnor kan vara mer känsliga för alkoholens effekter än män, vilket kan leda till att de utvecklar ett beroende snabbare.

Personlighet kopplad till alkoholism

Forskning har visat att vissa personlighetsdrag kan vara kopplade till kvinnoalkoholism, inklusive hög stressnivå, låg självkänsla och en historia av trauma.

Prostitution och alkoholism

En studie i kvinnlig prostitution och alkoholism i Malmö har visat att dessa två problem ofta går hand i hand, vilket understryker behovet av integrerade behandlingsprogram.

Att söka hjälp

Om du eller någon du känner upplever symtom på kvinnlig alkoholism, är det viktigt att söka hjälp.

Det finns många resurser tillgängliga, och det är aldrig för sent att börja på vägen mot återhämtning.

Att förstå symtomen på kvinnlig alkoholism är det första steget mot att bryta stigma och erbjuda stöd.