Kvinnlig alkoholism

Idag är runt 300 000 svenskar alkoholberoende. Majoriteten är män trots att det går fortare för kvinnor att bli beroende, runt hälften så lång tid.

kvinna som uppvisar symtom på alkholism

Kvinnlig alkoholism symtom

Kvinnlig alkoholism kan komma snabbare än hos män eftersom kvinnor har kortare tidsrymd och lättare fastnar i ett beroende. Att testa alkohol första gången sker inte helt ovanligt i tonåren och därmed riskerar kvinnan att fasta i ett livslångt alkoholberoende.

Kvinnor döljer sitt beroende i högre utsträckning än män. Att söka läkarvård är inte ovanligt men sällan på grund av alkoholproblemet. Istället uppstår en rad andra problem som kretsar runt följande,

Skam

Psykiska problem

Självmordsförsök