Blodprov Alkohol

Med hjälp av ett blodprov som mäter två värden, PEth samt CDT, går det att påvisa att du dricker mer och ofta än gränsvärdet för alkoholism.

Med hjälp av ett blodprov som mäter två värden, PEth samt CDT, går det att påvisa att du dricker mer och ofta än gränsvärdet för alkoholism. PeTH-värdet, ett mått på alkoholkonsumtion, kan variera beroende på flera faktorer. Alkohol kan spåras med b-PeTH i upp till 2-4 veckor. Mängden alkohol som krävs för att påverka PeTH och hur snabbt PeTH sjunker kan variera. Testet är generellt pålitligt, men fel kan inträffa, och försök att manipulera resultaten är oftast ineffektiva.

Alkoholtest med blodprov

Genom blodanalys analyseras två alkoholmarkörer. Fosfatidyletanol (PEth), är fosfolipider som bildas endast i kontakt med etanol, vilket gör det till en utmärkt markör för alkohol.

Etanol eller etyalkohol är alkohol eller sprit med kemiska beteckningen C2H5OH. Det är samma ämne som ger känslan av rus vid intag av öl, vin eller sprit. Etanol är inte samma sak som metanol. Metanol är livsfarligt och även små mängder kan göra dig blind och i värsta fall leda till döden.

Alkoholmarkörer blodprov

Alkolholmarkörer är viktiga för att upptäcka långvarigt och högt intag av alkohol. Det brukas ofta för att bedöma en persons varaktiga nykterhet eller för att påvisa alkoholmissbruk.

Blodprov alkohol PEth

PEth är en alkoholmarkör som bildas i kroppen enbart vid konsumtion av alkohol / etanol. Ett högt värde kan påvisa långvarig konsumtion. Syftet är att påvisa hur länge du druckit alkohol.

CDT – Volymen som du druckit*

CDT eller kolhydratfattigt transferrin. CDT-värde över referensvärdet tyder på regelbunden hög alkoholkonsumtion.

*Båda användas för att mäta hög regelbunden alkoholkonsumtion.

Hur mycket alkohol krävs?

Referensvärdet för missbruk är 168 gram alkohol per vecka för män och 108 gram för kvinnor. För att hamna över referensvärdet för CDT behöver du konsumera ca 450 gram ren alkohol per vecka i upp till fyra veckor före blodprovet.

Transsportstryelsens gränsvärde för PEth är 0,30 µmol/L. Detta motsvarar ett dagligt bruk på minst 4-6 glas vin för en person med medelvikt, eller cirka 340-500 g ren alkohol per vecka. Bra att veta är att ett
enstaka berusningstillfälle med en alkoholkoncentration som överstiger 1 promille inte ger ett PEth-värde på över 0,30 μmol/L.

Hur länge syns alkohol på blodprov

Efter 5 veckor normaliseras både PEth samt CDT-värdet och alkoholkonsumtionen syns inte längre via blodet.

Blodprov alkohol hur länge innan

Kroppen förbränner ca 1.5 till 2 cl alkohol per timme. Detta betyder att 1 glas vin på 15 cl förbränns på ca 2 timmar. En halv flaska vin på fem timmar, en shot på 4 cl på 2 timmar, en burk starköl på 50 cl på 3 timmar.

Rattfylleri blodprov

Vid misstanke av rattfylleri med mera så tas oftast prover i serum eller plasma. Svaret lämnas i mmol/l. Straffrättsligt gäller sorten promille. Omräkning: S-etanol eller P-etanol (mmol/l) x 0,0363 = promille etanol (mg/l) i helblod. Tumregeln är att 1,0 promille etanol i blod motsvarar ca 28 mmol/l i plasma eller serum.

Syns alkohol i blodprov?

Ja, genom att mäta ditt PEth-värde syns det att du har druckit alkohol.