Symtom på alkoholism

Kroppsliga & fysiska symtom på alkoholism Alkohol påverkar hela kroppen och i princip alla organ berörs. Nervcellerna i hjärnan störs och belöningssystemet stimuleras. Men ett beroende kan orsaka skador eller förvärra befintliga åkommor.

symtom på alkoholism

Tecken på Alkoholism

Här kommer några varningstecken. Känner du igen dig eller någon annans beteende kopplat till alkoholen?

 • Det är svårt att sluta dricka när du väl börjat?
 • Du dricker alkohol mer ofta än sällan?
 • Du konsumerar större mängder alkohol innan du blir berusad?
 • Du får abstinens när du inte dricker alkohol?
 • Du har svårt att sluta dricka?

Tecken på alkoholism kan variera mellan individer, det finns några gemensamma signaler att vara uppmärksam på. En ökad tolerans för alkohol, vilket betyder att personen kan dricka betydligt mer för att uppnå samma effekt. Det kan finnas en stark längtan efter fest och alkohol.

Drickandet kan ta över livsstilen och påverka inställning till arbete, relationer eller andra åtaganden. Personen kan spendera mycket tid på att skaffa alkohol. Återhämtningen från alkoholen kan också ta betydligt mer tid. Trots negativa konsekvenser fortsätter beteendet och det kan vara svårt att minska konsumtionen eller sluta dricka. Även när det orsakar fysiska eller psykiska problem.

Om du känner igen dig bland följande påståenden så finns det en risk att du har problem med alkohol, och i riskzonen för att bli alkoholist. Det kan alltså vara tecken på alkoholberoende.

Kroppsliga symtom på alkoholism

Alkohol påverkar hela kroppen och i princip alla organ berörs. Nervskador av alkohol på till exempel nervcellerna i hjärnan störs och belöningssystemet stimuleras. Men ett beroende kan orsaka skador eller förvärra befintliga åkommor.

Fysiska tecken på alkoholism kan vara indikationer på att en person lider av alkoholproblem. Ett vanligt tecken kan vara skakningar men även personens utseende kan försämras.

Det kan vara både yttre och inre förändringar på huden. Personen kan få rodnad i ansiktet och tydliga blodkärl på huden (särskilt i ansiktet), vilket är känt som ”rödnäsa” eller ”alkoholnäsa”. Påtagliga svullnader i ansiktet, särskilt runt ögon och kinder. Generell försämring av hudens kvalitet, inklusive torrhet och rynkor.

Viktökning eller viktminskning på grund av oregelbundna ätmönster och nedsatt näringsupptag är också vanligt.

Dessa fysiska indikationer kan vara varningssignaler för alkoholism och kan vara viktiga att känna igen för att kunna erbjuda rätt hjälp och stöd till personen med alkoholproblem.

Symptom på alkoholberoende:

 • Hjärtsjukdomar och högt blodtryck
 • Cancer
 • Psykiska sjukdomar
 • Leversjukdomar
 • Hudsjukdomar
 • Nervskador av alkohol
 • Sjukdomar i bukspottkörteln
 • Fettlever

Fysiska symtom

Fysiska symtom på alkoholism kan variera. Vanliga fysiska symtom är till exempel leversjukdomar som leverförfettning, hepatit och skrumplever. De kan i sin tur orsaka symtom som trötthet, gulsot, buksmärta och illamående. Inflammation i bukspottskörteln som också kallas Pankreatit och ger symtom som intensiv buksmärta och problem med matsmältningen.

Kronisk alkoholkonsumtion kan även leda till perifer neuropati, vilket är skador på nerverna som vanligtvis resulterar i domningar, stickningar och smärta i händer och fötter.

Ytterligare fysiska symtom kan omfatta hjärtsjukdomar, såsom hjärtsvikt och arytmier, muskelsvaghet och förlust av muskelmassa. Det är viktigt att komma ihåg att fysiska symtom kan variera från person till person och kan påverkas av flera faktorer, inklusive alkoholkonsumtionsnivåer, genetiska predispositioner och individuella hälsotillstånd.

Alkoholavvänjning symptom

Vid alkoholavvänjning och detoxifikation kan olika fysiska symtom uppträda. Abstinenssymtom vid alkohol kan innefatta skakningar, ökad hjärtfrekvens (takykardi), svettningar, illamående, kräkningar och ångest. Vissa personer kan uppleva sömnsvårigheter, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Symtomen uppstår på grund av att kroppen har anpassat sig till en mängd alkohol i blodet och försöker nu återhämta sig när alkoholen inte längre konsumeras. Det är viktigt att genomföra en avvänjning och detoxifikation under medicinsk övervakning för att hantera symtomen och undvika potentiella allvarliga komplikationer.

Vid säker avvänjning och detoxifikation från alkohol är det viktigt att följa några riktlinjer för att minimera riskerna. Först och främst bör avvänjningen ske under övervakning av medicinsk personal för att säkerställa en korrekt och säker process. Det kan vara nödvändigt att gradvis minska alkoholkonsumtionen för att undvika allvarliga abstinenssymtom. Ytterligare stöd kan erbjudas genom att söka hjälp hos vårdcentral, Företagshälsovården, beroendemottagning, eller socialtjänsten.

Vårdcentraler erbjuder motivationshöjande samtal eller kognitiv beteendeterapi, KBT. Läkare kan ge dig remiss till beroendemottagning eller liknande, om det behövs.